Hvem kan kalle seg interiørarkitekt?

Hvor tar en interiørutdannelse?

Man kan utdanne seg innen interiør per brev og over nettet som gjennom fjernundervisning eller på skoler, høgskoler og universitet i Norge og i utlandet. Endel videregående skoler har interiørlinjer på Vg1 og Vg2. Dette kan være en god oppstart til videre interiørstudier.

Fjernundervisning/Interiørutdannelse på yrkesrettete skoler

En fjernundervisning innen interiør:
- blir for mange den greieste måten å tilegne seg en utdannelse i interiørfaget på.
- kan øke kunnskapsnivået for dem som jobber med arkitektur, teknisk tegning og bygningsfag eller i interiørforretninger, i håndverksbedrifter osv.
- er også et utdanningstilbud for den med interesse og begeistring for interiør og design som vil innrede eget hjem og kanskje også hjemmene til familie og venner.

IAF har for det meste hatt medlemmer med bakgrunn i fjernundervisning per brev- og over nettet. Ved foreningens oppstart i Trondheim i 1971, åpnet man for at også dem med andre interiørutdannelser enn gjennom IAA (Indendørs Arkitekt Akademiet) kunne søke IAFs opptakskomite om fullt medlemskap i IAF med rett til å benytte tittelen int.ark. MIAF. Som ferdigutdannet i interiørfaget begynner mange egen virksomhet eller ansettes i yrker med tilknytning til interiør. Da borger tittelen int.ark. MIAF for faglig kvalitet og tilhørighet til IAF.

IAF har vært med å skape fjernundervisningen, NKI Interiørskolen. Studenter her har fra NKI Interiørskolens oppstart i 1992 kunnet være tilslutningsmedlemmer i IAF. Ferdig utdannede med bakgrunn i både bolig og offentlig miljø på NKI Interiørskolen har fra år 2000 kunnet søke om fullt medlemskap som interiørarkitekt MIAF i IAF.

Les mer om medlemskap i IAF, kriterier for opptak som int.ark. MIAF og om hva en int.ark. MIAF skal kunne utføre.

Fra årsskiftet 2018/19 ble NKI Interiørskolen stengt for godt for opptak av nye studenter. Fra og med høsten 2019 reklamerer NKI på nettet med en ny fjernundervisning, NKI Interiørdesign. Denne blir bygget opp annerledes, og med kortere varighet, enn NKI Interiørskolen.

Enhver kan kalle seg interiørarkitekt. Denne tittelen er på lik linje med ingeniør og arkitekt en fri tittel. For å understreke at det ligger utdannelse og kunnskap bak tittelen interiørarkitekt er det viktig å markere tilhørighet i en faglig forening ved f.eks. å bruke tittelen interiørarkitekt MIAF. I IAFs lover §3 og under IAFs historikk finnes eksempler på interiørutdannelser som gir fagkompetanse som kan føre til fullverdig medlemskap i IAF med rett til å bruke tittelen interiørarkitekt MIAF.

Interiørutdannelse på fagskoler

Fra og med 2019 kan også studenter på SoFI (School of Fashion Industry) på Interiør- og Retail Designlinjene i Oslo, og studenter på NKI Interiør i Trondheim, være tilslutningsmedlemmer i IAF. Som ferdig utdannet fra disse fagskolene kan man søke om fullverdig medlemskap i IAF.

Interiørutdannelse på høgskole- og universitetsnivå

Med Vg2 fra videregående kan man skaffe seg generell studiekompetanse. Med studiekompetanse og opptaksprøver kan man søke seg inn på 2- åring interiørlinje på Høgskolen i Kristiania i Oslo og Bergen, eller på det 3- årige bachelorprogrammet til Retail Design på Westerdals Oslo ACT under Høgskolen i Kristiania. Med samme forutsetning som på Westerdals, kan man søke seg inn på Kunsthøgskolen i Oslo og Universitetet i Bergen, fakultet for kunst, musikk og design, retning interiørarkitektur/romdesign og møbeldesign. På disse to studiestedene tas det kun inn 12 på bachelor- og 5-7 på masterstudiet per år. Dette er nåløyer å komme gjennom. Etter 4 år, med bestått studium, oppnås graden Bachelor i Design. Med denne graden kan man søke om å komme inn på masterprogrammene i Design. Dette betyr 1 år i tillegg og totalt et 5-årig studium. Godkjent master gir tittelen Master i Design.

Oppgaver som en interiørarkitekt MIAF skal kunne utføre.

Interiørarktekter MIAF skal både som ansatt og som selvstendige næringsdrivende innen interiør-, arkitektur- og byggfag, kurs- og lærervirksomhet med mer kunne:

• Planløse, innrede, fargesette og belyse offentlige og private bygg.

• Utføre skisser og alle typer fagtegninger.

• Utarbeide beskrivelser, gjøre prisoverslag og evaluere tilbud.

• Samarbeide med oppdragsgivere, offentlige etater,
håndverkere og andre fagfolk.

• Veilede og gi impulser.