Hvem kan kalle seg interiørarkitekt?

Hvor tar en interiørutdannelse?

Vi har et tett samarbeid med NKI Interiørskolen. Både som student og ferdig utdannet på Boligmiljø på NKI Interiørskolen kan du bli tilslutningsmedlem i IAF. For å kunne søke om fullverdig medlemskap må du i tillegg til NKI Interiørskolen Bolig miljø også ha gjennomført NKI Interiørskolen Offentlig miljø. De som har gjennomført en utdannelse på tilsvarende faglige nivå kan også søke etter gitte kriterier, om opptak som fullverdige medlemmer i IAF med rett til å benytte tittelen interiørarkitekt MIAF. Tittelen kan benyttes så lenge man betaler kontingent til IAF og overholder foreningens lover.

Enhver kan kalle seg interiørarkitekt. Denne tittelen er på lik linje med ingeniør og arkitekt en fri tittel. For å understreke at det ligger utdannelse og kunnskap bak tittelen interiørarkitekt er det viktig å markere tilhørighet i en faglig forening ved f.eks. å bruke tittelen interiørarkitekt MIAF. I IAFs lover §3 og under IAFs historikk finnes eksempler på interiørutdannelser som gir fagkompetanse som kan føre til fullverdig medlemskap i IAF med rett til å bruke tittelen interiørarkitekt MIAF.

I dag får man interiørutdannelse på mange måter i inn og utland. . I Norge har noen videregående skoler interiørlinjer og NKF (Norges Kreative Fagskole) finnes i flere byer i landet. NKI Interiørskolen er derimot den eneste skolen i Norge som gir mulighet til fjernundervisning. Dette innebære at man sender inn oppgaver per post og over nettet.
Den høyeste utdannelsen i interiørfaget i Norge kan oppnås på kunsthøgskole- og universitetsnivå i Oslo og Bergen.

For å komme inn her må man ha tatt videregående skole og ha bestått et tegneopptak. Her tas det opp kun en håndfull studenter årlig. En slik utdannelse tar ca 4 år. Etter endt studium og ved bestått eksamen, får man universitetsgraden BA, Batchelor of Arts.

Med denne bakgrunnen kan man automatisk søke om medlemsskap i NIL, Norske Interiørarkitekter og Møbeldesigneres Landsforening. Et medlem her kan ha tittelen interiørarkitekt MNIL (medlem av Norske Interiørarkitekters og Møbeldesigneres Landsforening). Mange som ønsker å ta interiørutdannelse har ikke anledning til å flytte for å ta den høyest rangerte kompetanseutdannelsen.

Grunner som familie-situasjon, økonomi, arbeid, tidsaspekt og bofasthet spiller store roller for valg av type interiørutdannelse. Fjernundervisningen (brevstudiet) på NKI Interiørskolen gir alle anledning til å prøve seg på et interiørstudium. Har man tatt NKI Interiørskolen Bolig miljø og Offentlig miljø kan man etter kriterier søke i IAF om opptak som fullverdige medlemmer i foreningen med rett til å bruke tittelen interiørarkitekt MIAF.

Oppgaver som en interiørarkitekt MIAF skal kunne utføre.

Interiørarktekter MIAF skal både som ansatt og som selvstendige næringsdrivende innen interiør-, arkitektur- og byggfag, kurs- og lærervirksomhet med mer kunne:

• Planløse, innrede, fargesette og belyse offentlige og private bygg.

• Utføre skisser og alle typer fagtegninger.

• Utarbeide beskrivelser, gjøre prisoverslag og evaluere tilbud.

• Samarbeide med oppdragsgivere, offentlige etater,
håndverkere og andre fagfolk.

• Veilede og gi impulser.