Hvem kan kalle seg interiørarkitekt?


Enhver kan kalle seg interiørarkitekt. Denne tittelen er på lik linje med ingeniør og arkitekt en fri tittel.
For å understreke at det ligger anerkjent utdannelse og kunnskap bak tittelen interiørarkitekt er det viktig
å markere tilhørighet med en faglig forening. Dette får man med tittelen interiørarkitekt MIAF. Initialene betyr Medlem av Interiør-Arkitektenes Forening.
I IAFs lover §3 og under IAFs historikk finnes eksempler på interiørutdannelser som gir fagkompetanse som kan
føre til fullverdig medlemskap i IAF med rett til å bruke tittelen interiørarkitekt MIAF når man har betalt årskontingent til foreningen.

Hvor tar en interiørutdannelse? 

Man kan utdanne seg innen interiør via nettet/fjernundervisning eller på fagskoler, høgskoler og universitet i Norge og i utlandet. Endel videregående skoler har interiørlinjer på Vg1 og Vg2. Dette kan være en god oppstart til videre interiørstudier.
IAF har idag fullverdige medlemmer med ulik interiørfaglig bakgrunn. Felles for alle er at opptakskomiteen har vurdert og anerkjent dem som int.ark. MIAF .
Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på hva som kreves for å bli godkjent som interiørarkitekt MIAF.

IAF har for det meste hatt medlemmer med bakgrunn i fjernundervisning per brev- og over nettet. Allerede ved foreningens oppstart i Trondheim i 1971 åpnet man for at også de med annen interiørutdannelse enn gjennom IAA/Indendørs Arkitekt Akademiet kunne søke IAFs opptakskomite om fullt medlemskap i IAF. Les mer om historien til IAF under fanen Om Oss.

Oppgaver som en interiørarkitekt MIAF skal kunne utføre.

Interiørarktekter MIAF skal både som ansatt og som selvstendige næringsdrivende innen interiør-, arkitektur- og byggfag, kurs- og lærervirksomhet med mer kunne:

• Planløse, innrede, fargesette og belyse offentlige og private bygg.
• Utføre skisser og alle typer fagtegninger.
• Utarbeide beskrivelser, gjøre prisoverslag og evaluere tilbud.
• Samarbeide med oppdragsgivere, offentlige etater,
håndverkere og andre fagfolk.
• Veilede og gi impulser.

Se fullstendig liste under fanen Medlemskap