Hvordan blir man
medlem i IAF?

Ved å la seg registrere og betale den årlige medlemskontingen kan studenter fra NKI bli tilslutningsmedlemmer i IAF.

 
Som ferdig utdannet interiørkonsulent NKI med boligdelen fra NKI Interiørskolen kan man fortsette som tilslutningsmedlem i IAF. Etter også å ha fullført NKI Interiørskolen Offentlig miljø kan man fortsette som tilslutningsmedlem i IAF eller søke, etter gitte kriterier, om opptak som fullverdige medlem i IAF. Blir en godkjent får en rett til å benytte tittelen Interiørarkitekt MIAF.

Både for interiørarkitekter MIAF og tilslutnings-medlemmer gjelder medlemsskapet kun ved betalt kontingent og til medlemskapet sies opp skriftlig pr mail eller brev.

Søknadskriterier for opptak som fullverdig medlem med rett til å bruke tittelen Interiørarkitekt MIAF er i følge” Lover for Interiør- Arkitektenes Forening” §3 slik:

Send forespørsel

Tilleggsopplysninger:

For å kunne bruke tittelen MIAF, må man, etter å ha blitt opptatt som fullverdig medlem av IAF, ha betalt foreningens årskontingent.
Ved brudd på lovverket mister man rett til å bruke initialene MIAF.

For å bli medlem må en oppfylle følgende vilkår:

1

Forelegge avgangsbevis og diplom/ prosjektoppgaver fra utdannelse som foreningen aksepterer og opptakskomitéen godkjenner.

Godkjente utdannelser er:
• Indendørs Arkitekt Akademiet, IAA.
• Kunsthøgskolen i Oslo Fakultetet for Design.
• Kunsthøgskolen i Bergen.
• Universitet/læreranstalter i inn- og utland med tilsvarende fagutdannelseslinjer og eksamener.

2

NKI-Interiørskolen bolig og offentlig miljø etter samme kriterier som §3 a. Søkerkandidat skal i tillegg vedlegge sensors bemerkninger til prosjektoppgavene samt karakterbevis fra både bolig- og offentlig miljø.

3

Andre kandidater med relevant utdannelse og/eller praksis kan bli fullverdige medlemmer ved å fremlegge foreningens opptakskomité søknad med arbeidsstykker som vurderes etter gjeldende kriterier.

trapp
For å vise til faglig tyngde og kunne løse spennede interiør og designoppdrag.
- Torunn Fedde-Larsen

Hvorfor være MIAFer

stue-interiør - foto
Ved å være MIAFer gir et kvalitetsstempel!
- Rita Edøy

Arbeider utført av medlemmer i IAF

Her viser vi et utvalg av prosjekter fra våre medlemmer. Over bildene vises sitater av medlemmer.
Stue-son
For å få faglig påfyll og utveksle erfaringer med andre medlemmer som jobber selvstendig. MIAF-tittelen gir meg en faglig trygghet i møte med kunden både i bolig- og offentlig miljø.
- Aase Bakke
bad
For som medlem av IAF ha en faglig tilhørighet og et forum der jeg opplever inspirasjon gjennom ulike aktiviteter.
- Ellen Molin
forsideslide4--stue
Fordi det er tilfredstillende og hvert strevet når en krevende interiørutdannelse krones med tittelen interiørarkitekt MIAF.
- Bente N. Hefte