Hvordan blir man
medlem i IAF?

Det finnes to typer medlemskap i IAF;
Fullverdig medlemskap og Tilslutningsmedlemskap

 
Fullverdige medlemmer har rett til å bruke tittelen Interiørarkitekt MIAF. Man blir fullverdig medlem, dvs godkjent Interiørarkitekt MIAF gjennom en opptakskomite som vurderer søknadsporteføljen etter gitte kriterier.

Tilslutningsmedlemmer har per idag bakgrunn fra NKI Interiørskolen, SoFi Interiør, Retail Design og Fagskolen Kristiania i Oslo.

Både for Interiørarkitekter MIAF og for Tilslutningsmedlemmer gjelder medlemskapet kun ved betalt kontingent og til medlemskapet sies opp skriftlig pr e-post eller brev.

Søknad om fullverdig medlemskap i IAF, med rett til å bruke tittelen int.ark. MIAF/interiørarkitekt MIAF, vurderes etter IAFs lover §3 og foreningens fastsatte søknadskriterier.

Send oss gjerne forespørsel om medlemskap i IAF og eventuelt også ønske om opptakskravene til tittelen Interiørarkitekt MIAF.

Send forespørsel

Tilleggsopplysninger:

For å kunne bruke tittelen MIAF, må man, etter å ha blitt opptatt som fullverdig medlem av IAF, ha betalt foreningens årskontingent.
Ved brudd på lovverket mister man rett til å bruke initialene MIAF.

For å bli medlem må en oppfylle følgende vilkår:

Forelegge avgangsbevis og diplom/ prosjektoppgaver fra utdannelse som foreningen aksepterer og opptakskomitéen godkjenner.
• Planløse, innrede, fargesette og belyse offentlige og private bygg.

Kandidater med relevant utdannelse og/eller realkompetanse/praksis kan også bli fullverdige medlemmer ved å fremlegge foreningens opptakskomite arbeidsstykker som vurderes etter gjeldende kriterier:
• Møbleringsplaner for boliger og offentlig miljø (kontor, butikker, restauranter)
• Oppriss
• Aksonometriske konstruksjoner
• Frontperspektiv med innredning
• Mood boards
• Farge- og materialplansjer
• Skjemategninger av møbler / innredningselementer
• Beskrivelse av, og begrunnelse for, innredningsforslag, farger, materialer etc.
• Romskjema (til malere, gulvleggere etc) med oversikt over flatebehandling
• Himlingsplaner / belysningsplaner
• Prisforespørsler /analyser vedrørende møbler og innredningselementer
• Håndtegninger/skisser

IAFs hovedoppgave er gjennom foreningens redaksjonelle organ, IAF-Kontakten, å gi medlemmene oppdatering og kunnskap om det som angår IAF og interiørfaget. Dessuten presenterer avisen invitasjoner og referat rikelig illustrert med foto. Ikke minst er IAF-Kontakens formål å skape et faglig, trivelig og inkluderende fellesskap for medlemsmassen.

Ettersom IAF-Kontakten kommer ut 4 ganger i året kan forenings lukkede facebook-gruppe by på «ferskvare» hvor medlemmene, i tillegg til aktivitetsgruppene og styret, oppfordres til å komme med sine bidrag.

Les forøvrig hva medlemskapet i IAF betyr for medlemmene ;

Hvorfor bli MIAF?

Her gir vi deg mange gode grunner til at du skal melde deg inn hos oss og bli MIAF.
Sitat er fra allerede fullverdige medlemmer.

trapp
For å vise til faglig tyngde og kunne løse spennede interiør og designoppdrag.
- Torunn Fedde-Larsen
Stue-son
For å få faglig påfyll og utveksle erfaringer med andre medlemmer som jobber selvstendig. MIAF-tittelen gir meg en faglig trygghet i møte med kunden både i bolig- og offentlig miljø.
- Aase Bakke

Hvorfor være MIAFer

Kantine Jotron
Å være MIAFer gir et kvalitetsstempel!
- Rita Edøy

Arbeider utført av medlemmer i IAF

Her viser vi et utvalg av prosjekter fra våre medlemmer. Over bildene vises sitater av medlemmer.
Bad – Ellen Molin
For som medlem av IAF ha en faglig tilhørighet og et forum der jeg opplever inspirasjon gjennom ulike aktiviteter.
- Ellen Molin
forsideslide4–stue
Fordi det er tilfredstillende og hvert strevet når en krevende interiørutdannelse krones med tittelen interiørarkitekt MIAF.
- Bente N. Hefte