Velkommen


IAF er en faglig forening for Interiørarkitekter MIAF og for tilslutningsmedlemmer. Man blir godkjent Interiørarkitekt MIAF gjennom en opptakskomite som vurderer søknadsporteføljen etter gitte kriterier. Se under fanen Medlemskap.
IAF formidler kontakter og forenings- og interiørfaglig informasjon til medlemmene. Foreningen er landsdekkende og ca 3/4 er Interiørarkitekter MIAF.
Ønsker du som oppdragsgiver kontakt med en av våre medlemmer, se fanen Interiørarkitekt MIAF.


Send forespørsel

INTERIØRARKITEKT

Enhver kan kalle seg interiørarkitekt fordi dette, på lik linje med ingeniør, er en fri tittel. For å understreke at det ligger utdannelse og kunnskap bak tittelen interiørarkitekt, er det viktig å markere tilhørighet i en faglig forening.

IAF´s historie

Interiør-Arkitektenes Forening, IAF, ble startet i Trondheim i 1971 av norske interiørarkitekter utdannet ved den danske interiørbrevskolen Indendørs Arkitekt Akademiet, IAA.

Den gang Forbrukerminister Inger Louise Valle og Forbrukerombudsmannen godkjente IAF som en fullverdig interiørfaglig forening. Interiørarkitekter med utdannelse fra IAA fikk dermed rett til å bruke tittelen interiørarkitekt i Norge. Som medlemmer i IAF kunne ferdigutdannede fra IAA tilføye initialene MIAF etter fagtittelen interiørarkitekt. MIAF = Medlem av Interiør-Arkitektenes Forening.

Samtidig som det mangeårige IAA ble avviklet i København i 1986 ble IAFs hovedstyre flyttet fra Trondheim til Oslo. For at interiørarkitekter MIAF ikke skulle miste sin status og tilhørighet i en faglig forening, av mangel på rekruttering av nye MIAFere, tok IAFs styret på seg oppgaven med å få realisert en norsk interiørbrevskole med kvalitetsnivå på høyde med IAAs. En styreoppnevnt gruppe MIAFere kontaktet NKI og NKS, de to største fjernundervisnings aktørene i Norge. NKI tente på ideen om en norsk interiørbrevskole. Etter mange runder om tilrettelegging og faglig innhold i interiørskolen, engasjerte NKI to interiørarkitekter MIAF til å forfatte studieveiledningen på NKI Interiørskolen Boligmiljø. I 1992 var NKI Interiørskolen Boligmiljø en realitet. I 1998 var også Offentlig miljø studiet på plass. Også denne ble forfattet av en interiørarkitekt MIAF. Etter 12 år hadde styret i IAF endelig nådd sitt mål og foreningen var sikret rekruttering av nye interiørarkitekter MIAF. Interiørkonsulenter NKI, med bakgrunn i både Bolig miljø samt Offentlig miljø på NKI-Interiørskolen kunne nå, etter gitte kriterier, søke en styreoppnevnt opptakskomité i IAF om opptak som fullverdige medlemmer i foreningen med rett til å bruke tittelen interiørarkitekt MIAF.

IAF har altså laget Fjernundervisningen NKI Interiørskolen. Studenter her har fra NKI Interiørskolens oppstart i 1992 kunnet være tilslutningsmedlemmer i IAF. Ferdig utdannede med bakgrunn i både bolig og offentlig miljø på NKI Interiørskolen har fra år 2000 kunnet søke om fullt medlemskap som interiørarkitekt MIAF i IAF.

 
 
 
 

Idag har IAF også fullverdige medlemmer MIAF med utdannelse fra fagskoler, høyskoler, universitet og andre studieinstitusjoner i inn- og utland. Medlemsmassen representerer derfor et stort spekter av ulik kompetanse og erfaring.

Fra årsskiftet 2018/19 ble NKI Interiørskolen stengt for godt for opptak av nye studenter.

Fra og med 2019 kan også studenter på Fagskolen Kristiania Interiør og Retail være tilslutningsmedlem i IAF. Som ferdig utdannet fra disse fagskolene kan man søke om fullverdig medlemskap i IAF.

IAFs hovedoppgave har vært og er gjennom foreningens redaksjonelle organ, IAF-Kontakten, å presentere invitasjoner og referat, gi medlemmer oppdatering av kunnskap og, ikke minst, å skape et faglig, trivelig og inkluderende fellesskap. IAF-Kontakten inneholder intervjuer, presentasjon av nye MIAFere og relevant fag- og foreningsstoff.
IAF har medlemmer over hele landet og stadig noen i utlandet. Det arrangeres messeturer, faglige forelesninger, seminarer, museums- og fabrikkbesøk, og medlemmer inviteres til visning av nye møbel-, tekstil- og belysningskolleksjoner samt omvisninger i markante moderne eller historiske bygg.

Foreningen har vært og er åpen for innspill til faglige arrangement og annet fra medlemsmassen.

Nå, i 2020, har foreningen aktive grupper i Oslo, Trondheim og i Stavanger. Avhengig av ildsjeler i IAF, har det også vært aktivitetsgrupper i Bergen, på Romerike og i Grenland (Telemark).
Ettersom IAFs kontaktorgan IAF-Kontakten kun kommer ut 4 ganger i året kan medlemskap i IAFs lukkede facebook-gruppe by på «ferskvare» hvor medlemmene, i tillegg til aktivitetsgruppene og styret, oppfordres til å komme med sine bidrag.

IAF’s styre

 

IAF’s styre er foreningens utøvende organ og består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene velges for en periode på to år. Styret fungerer for tiden som et arbeidsutvalg. Det holdes 6-7 styremøter i foreningsåret og styret arrangerer den årlig generalforsamlingen.

Styremedlemmer:

Interiørarkitekt MIAF -

Elise Gusterud, Eidsvoll

Interiørarkitekt MIAF -

Bente Svae, Oslo

Interiørarkitekt MIAF -

Torunn Larsson-Fedde, Hafrsfjord

Interiørarkitekt MIAF -

Amy Soon Bosch, Oslo

Interiørarkitekt MIAF -

Rita Edøy, Tønsberg

Varamedlemmer:

Interiørarkitekt MIAF -
Marit Skjetne, Orkanger
Interiørarkitekt MIAF -
Taran Grønlie, Oslo