Velkommen


IAF er en faglig forening for fullverdige medlemmer interiørarkitekter MIAF og for tilslutningsmedlemmer, interiørkonsulenter NKI og studenter på NKI- Interiørskolen. Gjelder også studenter på SoFi Interiør og Treider Interiør og for de som har fullført studiet. IAF formidler kontakter og forenings- og interiørfaglig informasjon til medlemmene. Foreningen er landsdekkende og har ca.150 medlemmer - av disse er godt over halvparten interiørarkitekter MIAF.


Send forespørsel

INTERIØRARKITEKT

Enhver kan kalle seg interiørarkitekt fordi dette, på lik linje med ingeniør, er en fri tittel. For å understreke at det ligger utdannelse og kunnskap bak tittelen interiørarkitekt, er det viktig å markere tilhørighet i en faglig forening.

IAF´s historie

Interiør-Arkitektenes Forening, IAF, ble startet i Trondheim i 1971 av norske interiørarkitekter utdannet ved den danske interiørbrevskolen Indendørs Arkitekt Akademiet, IAA.

De tidligere instansene Kirke og Undervisningsdepartementet og den gang Forbrukerombudsmannen tillot at interiørarkitekter med utdannelse fra IAA fikk rett til å bruke tittelen interiørarkitekt i Norge. Som medlemmer i IAF kunne ferdigutdannede interiørarkitekter fra IAA tilføye initialene MIAF, medlem av Interiør-Arkitektenes Forening, etter fagtittelen interiørakitekt.

Samtidig som det mangeårige IAA ble avviklet i København i 1986 ble IAFs hovedstyre flyttet fra Trondheim til Oslo. For at interiørarkitekter MIAF ikke skulle miste sin status og tilhørighet i en faglig forening av mangel på rekruttering av nye MIAFere, tok IAFs styret på seg oppgaven med å få realisert en norsk interiørbrevskole med kvalitetsnivå på høyde med IAA.. En styreoppnevnt gruppe MIAFere kontaktet NKI og NKS. Den gang de to største fjernundervisningsaktørene i Norge. NKI tente på ideen om en norsk interiørbrevskole. Etter mange runder om tilrettelegging og faglig innhold i interiørskolen, engasjerte NKI to interiørarkitekter MIAF til å forfatte studieveiledningene på NKI-Interiørskolen Boligmiljø. I 1992 var NKI Interiørskolen Boligmiljø en realitet. I 1998 var også Offentligmiljø studiet på plass. Også denne ble forfattet av en interiørarkitekt MIAF. Etter 12 år hadde styret i IAF endelig nådd sitt mål og foreningen var sikret rekruttering av nye interiørarkitekter MIAF. Interiørkonsulenter NKI, med bakgrunn i både Bolig miljø samt Offentlig miljø på NKI-Interiørskolen kunne nå, etter gitte kriterier, søke en styreoppnevnt opptakskomité i IAF om opptak som fullverdige medlemmer i foreningen med rett til å bruke tittelen interiørarkitekt MIAF.

 
IAF har også fullverdige medlemmer MIAF med utdannelse fra universitet, høyskoler og andre studieinstitusjoner i inn- og utland. Medlemsmassen representerer derfor et stort spektrum av ulik kompetanse og erfaring. Studenter og ferdig utdannete interiørkonsulenter NKI fra boligdelen kan være tilslutningsmedlemmer i IAF. Alle medlemmer i IAF har de samme medlemsfordelene og rettighetene, men kun MIAFere kan sitte i styret samt stemme på foreningens årlige generalforsamling.

IAF har medlemmer over hele Norge og stadig noen i utlandet. Nå, i 2016, har foreningen aktive grupper i Oslo, Trondheim, Stavanger og på Romerike. Avhengig av ildsjeler i IAF, har det også vært aktivitetsgrupper i Bergen og i Grenland (Telemark).

IAFs hovedoppgave har vært og er gjennom foreningens redaksjonelle organ, IAF-Kontakten, å presentere invitasjoner og referat, gi medlemmer oppdatering av kunnskap og, ikke minst, å skape et faglig, trivelig og inkluderende fellesskap. IAF-Kontakten inneholder intervjuer, presentasjon av nye MIAFere og relevant fag- og foreningsstoff. I foreningens regi inviteres alle medlemmer til visning av nye møbel-, tekstil- og belysningskolleksjoner og omvisninger i markante moderne eller historiske bygg. Til tider arrangeres messeturer, faglige forelesninger, seminarer, museums- og fabrikkbesøk. Foreningen har vært og er åpen for innspill til faglige evenement og annet fra medlemsmassen.

Siden IAF-Kontakten kommer ut 4 ganger i året kan forenings lukkede facebook-gruppe by på «ferskvare» hvor medlemmene, i tillegg til aktivitetsgruppene og styret, oppfordres til å komme med sine bidrag.
Aktiviteter

Gledelig JUL - nå er endelig siden vår på plass. Men vi må redigere litt først

Les mer her

Les mer her

IAF’s styre

 

IAF’s styre er foreningens utøvende organ og består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene velges for en periode på to år. Styret fungerer for tiden som et arbeidsutvalg. Det holdes 6-7 styremøter i foreningsåret og styret arrangerer den årlig generalforsamlingen.

Styremedlemmer:

Interiørarkitekt MIAF -
Bente Nærup Hefte, Oslo
Interiørarkitekt MIAF -
Bente Svae, Oslo
Interiørarkitekt MIAF -
Torunn Larsson-Fedde, Hafrsfjord
Interiørarkitekt MIAF -
Monica Sagstuen, Tønsberg
Interiørarkitekt MIAF -
Rita Edøy, Tønsberg

Varamedlemmer:

Interiørarkitekt MIAF -
Merete Cecilie Helsing, Høvik
Interiørarkitekt MIAF -
Birgit Solbakken, Fjellhamar